Лазарев Јован

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 238
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
jovan.lazarev@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1966-1971  Дипломиран машински инженер, Машински факултет Скопје

1972-1976 Магистер на машински науки, Машински факултет Скопје

1977-1981  Доктор по технички науки, Машински факултет Скопје

 

Вработување:

1971-1973  Доктор по технички науки, Машински факултет Скопје

1973-1977  Асистент, Машински факултет Скопје

1977-1981  Предавач, Машински факултет Скопје

1981-1984  Виш предавач, Машински факултет Скопје

1984-1989  Вонреден професор, Машински факултет Скопје

1989-     Редовен професор, Машински Факултет Скопје

 

Научен интерес:

Нови технологии на обрабијалитеотка со пластична деформација, обработка на пластични маси, конструкција на алат, екструзија, фино просекување, нови материјали, Валање

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top