Кузиновски Миколај

Фотографија: 
Академски ранг: 
In Memoriam
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет, Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 257
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
mikolaj.kuzinovski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Лични податоци:
Роден сум на 06.12.1956 во Легница, Полска

Образование:
1975-1980 Машински факултет, Скопје
1980-1986 магистратура, Машински факултет, Скопје
1987-1991 докторат, Машински факултет, Скопје (ментор од Вроцлавската Политехника во Полска)
Вработување:
1997- Вонреден професор, Машински факултет, Скопје
1992-1997 Доцент, Машински факултет, Скопје
1987-1992 Асистент, Машински факултет, Скопје
1981-1987 Помлад асистент, Машински факултет, Скопје
1980-1981 Професор, ЕМУЦ "Никола Тесла", Скопје

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top