Коруновски Даме

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 237
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
dame.korunoski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1982 - 1988 дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје

1988 - 1995 магистер на машински науки, Машински факултет - Скопје

1995- 1999 доктор на тенички науки, Машински факултет - Скопје

 

Вработување:

1988 - 1990 инженер, МЗТ – ХЕПОС - Скопје

1990 - 1999 асистент, Машински факултет - Скопје

2000 - 2005 доцент, Машински факултет – Скопје

2005 -    вонреден професор, Машински факултет – Скопје

 

Научен интерес:

Лостови механизми, Проектирање на лостови механизми, Кинематичка и кинетостатска анализа на лостови механизми, Синтеза на лостови механизми, Динамика на механизмите и машините, Развивање на софтверски пакети за синтеза на механизмите, Проектирање и симулации на мехатрони системи.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top