Коробар-Таневска Дорка

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 283
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
@
Биографија
Биографија: 

Родена на 21.7.1947 во Скопје

Образование:
1971 Дипломирав на Природно-математички факултет,
група за применета математика, во Скопје
1982 Магистрирав на Природно-математички факултет, Скопје

Вработување:
1971 Приправник во Математички институт со нумерички
центар при Универзитетот во Скопје,
1975 Асистент во Математички институт со нумерички центар при Универзитетот во Скопје,
1977 Асистент во ООЗТ Математички факултет при УЦМТН,
1985-2001 Асистент во Одделот за математика и информатика, Машински факултет, Скопје,
1985-1988 Асистент во Департманот по математика на Институтот за егзактни науки на Универзитетот во Оран,Алжир (преку Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка )

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top