Известување за издавање Потврди за редовен студент на Прв циклус студии

И З В Е С Т У В А Њ Е

СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ КОИ ИМААТ ПОТРЕБА ОД ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН СТУДЕНТ, ДОЛЖНИ СЕ ИСТАТА ДА ЈА ИСПРИНТААТ ОД СВОЕТО ЕЛЕКТРОНСКО ДОСИЕ ВО IKNOW СИСТЕМОТ И ДА ЈА ДОСТАВАТ ДО СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА СО УРЕДНО УПЛАТЕНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ВО ВИСИНА ОД 50 ДЕНАРИ.

ПРИМЕР: ЗА ЕДНА НАМЕНА СЕ ДОСТАВУВАТ ДВЕ ПОТВРДИ, ЗА ДВЕ НАМЕНИ СЕ ДОСТАВУВААТ ТРИ ПОТВРДИ.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОТВРДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ИНДЕКС НА УВИД.

 

СКОПЈЕ, 04.04.2018                        ОД ДЕКАНАТОТ НА МФС

Студенти - Тип на содржина: 
soopstenija_za_studenti

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top