Донев Ванчо

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 269
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
vancho.donev@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1969-1976 Машински факултет, Универзитет во Скопје, Македонија

1978-1983 магистратура, Универзитет во Белград, СР Југославија

1983-1987 докторат, Универзитет во Скопје, Македонија

Вработување:

1978-1987 Асистент, Машински факултет, Скопје

1987-1992 Доцент, Машински факултет, Скопје

1992-1997 Вонреден професор, Машински факултет, Скопје

1997- Професор, Машински факултет, Скопје

 

Дополнителна ангажираност:

Интердисциплинарни студии за заштита при работа

а)додипломски студии

Лични заштитни средства; Организација на производството

 

Научно-истражувачка работа:

Над шеесет и пет научни и стручни трудови,проекти и експертизи објавени во земјата и странство. Главен интерес во истражувањето: Примена на операциските истражувања востопанството Примена на автоматската обработка во сите области на Делување на информационите системи во менаџментот на Одржувањето

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top