Димов Лазо

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 279
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
lazo.dimov@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1968 - 1973 професор по математика, Природно-Математички факултет – Скопје

1977 - 1985 магистер po математички науки, Природно математички факултет - Скопје

1990 - 1995 доктор по математички науки, Природно математички факултет - Скопје

 

Вработување:

1973 - 1996 асистент, Електро-Машински факултет - Скопје

1996 - 2001 доцент, Машински факултет - Скопје

2001 - 2006 вонреден професор, Машински факултет - Скопје

2006 -  редовен професор, Машински факултет - Скопје

 

Научен интерес:

Математичка анализа, Диференцијални равенки, Интегрални равенки

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top