Димитров Константин

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 219
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
kdiss@mf.ukim.edu.mk
Биографија
Биографија: 

 

Лични податоци:
Роден на 07.03.1943, Велес, Р. Македонија

Образование:

1961-1966 Електро-Машински факултет Скопје - дипл.маш. инж;
1969-1973 Магистерски студии, Универзитет во Загреб - Хрватска, Факултет Стројарства и бродоградње;
1983-1988 Докторски студии, Машински факултет Скопје


Вработување:
1966-1967 Лаборант на Машински факултет Скопје;
1967-1973 Асистент, Машински факултет Скопје;
1973-1983 Доцент, Машински факултет Скопје;
1983-1998 Вонреден професор, Машински факултет Скопје;
1998- Редовен професор, Машински факултет Скопје;

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top