Димитровски Миле

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Maшински факултет, Kaрпош II б.б., 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 217
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
mile.dimitrovski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Роден на 27.05.1950, Скопје

 

Образование:
1969-1974 Електромашински Факултет Скопје
Универзитет "Кирил и Методиј"
1982-1988 магистратура, Машински Факултет - Скопје
1988-1990 Докторат, Универзитет Кирил и Методиј - Скопје

 

Вработување:
1976 - Професор, Машински Факултет, Скопје
1995 - Професор на Воена Академија
"Генерал Михаило Апостолски"
1995- Вонреден професор, Машински факултет, Скопје
1990- 1995 Доцент, Машински факултет, Скопје
1976- 1990 Асистент

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top