Димитровски Даме

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 217
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
dame.dimitrovski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

2003 - 2006 Магистер по технички науки, Машински факултет - Скопје

1998 - 2003  дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје термотехника и термоенергетика (просек на студии 9.95)

2003 - сега последипломски студии “Употреба на природен гас во термоенергетските постројки заради заштита на воздухот од загадување во урбана средина“ Машински факултет - Скопје

последипломски курсеви

2003 – 2003 International Quality network Project “Технологија на нови материјали”, Берлин, Германија, ДААД Проект

2005 - Експертска дообука за лабораториска метрологија, МЕ.влада на РМ

2006-   Експертска обука за енергетска ефикасност, Турција и Норвешка

 

Вработување:

2005 - помлад асистент, Машински факултет - Скопје

 

Научен интерес:

Природен гас, Термоенергетски постројки, Мотори СВС, Когенерација, Екологија, Неконвенционални енергетски извори, Горива и Мазива, Метрологија, Квалитет.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top