Дизајн на конструкции

Академски студии (3 годишни)
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 

Дизајн на конструкции

Основа на структурата на студиите: 

1

Предмети: 
Структура на студиите за професионален профил (3 години)
Дипломиран инженер по ДИЗАЈН НА КОНСТРУКЦИИ
 
Наставни предмети во I семестар
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
 
6
2.
 
6
3.
 
6
4.
 
6
5.
 
6
 
Наставни предмети во II семестар
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
6.
 
6
7.
 
6
8.
 
6
9.
 
6
10.
 
Изборен предмет
6
 
Листа на изборни наставни предмети од други студиски програми
(студентот избира 1 предмет)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
 
6
2.
 
6
 
Наставни предмети во III семестар
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
11.
 
6
12.
 
6
13.
 
6
14.
 
6
15.
 
Изборен предмет УКИМ1
2
16.
 
Изборен предмет УКИМ2
2
 
Листа на изборни наставни предмети од заедничка листа на УКИМ
(студентот избира 2 предмети)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
 
Англиски јазик
2
2.
 
Германски јазик
2
3.   Италијански јазик 2
 
Наставни предмети во IV семестар
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
17.
 
6
18.
 
Изборен предмет
6
19.
 
6
20.
 
6
21.
 
Изборен предмет
6
22.   Изборен предмет УКИМ3 2
 
Листа на изборни наставни предмети од други студиски програми
(студентот избира 1 предмет)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
 
6
2.
 
6
 
Листа на изборни наставни предмети од насоката
(студентот избира 1 предмет)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
 
6
2.
 
6
3.
 
6
 
Листа на изборни наставни предмети од заедничка листа на УКИМ
(студентот избира 1 предмет)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
 
Предмети од УКИМ
2
2.
 
 
2
 
Наставни предмети во V семестар
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
23.
 
Изборен предмет
6
24.
 
6
25.
 
6
26.
 
Изборен предмет
6
27.
 
Пракса/Интердисциплинарен проект
6
 
Листа на изборни наставни предмети од други студиски програми
(студентот избира 1 предмет)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
 
6
2.
 
6
 
Листа на изборни наставни предмети од насоката
(студентот избира 1 предмет)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
 
6
2.
 
6
3.
 
6
 
Наставни предмети во VI семестар
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
28.
 
6
29.
 
Изборен предмет
6
30.
 
Изборен предмет
6
31.
 
Пракса/Интердисциплинарен проект
6
32.
 
Дипломска работа
6
 
Листа на изборни наставни предмети од насоката
(студентот избира 2 предмети)
Р.б
Модул
Наставни предмети
ECTS
1.
 
6
2.
 
6
3.
 
6
 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top