Данев Драги

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 272
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
danev@ereb1.mf.ukim.edu.mk
Биографија
Биографија: 

 

Образование:
1961-1965 Машински факултет, Белград
1973-1975 Магистратура, Машински факултет, Скопје
1978 Докторат, Машински факултет, Белград

 

Вработување:
1988-1989 Претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, и член на Сојузниот извршен совет, Белград
1984- Редовен професор, Машински факултет, Скопје
1986-1988 Член на Сојузниот извршен совет на СФРЈ
1978-1984 Вонреден професор, Машински факултет, Скопје
1975-1978 Предавач, Машински факултет, Скопје
1975-1976 Главен инженер за машинско проектирање во Инженеринг "Факом"-Скопје
1972-1975 Директор на машинско одржување во Рудници и железарница-Скопје
1970-1972 Директор на погонот за машинска обработка и реконструкции во Рудници и железарница - Скопје
1967-1970 Раководител на машинска работилница во Рудници и железарница-Скопје
1966-1967 приправник, Рудници и железарница-Скопје

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top