Данев Дарко

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 273
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
darko.danev@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1989 - 1994 дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје

1995 - 1999 магистер по машински науки, Машински факултет - Скопје

2002 - 2005 доктор по технички науки, Машински факултет - Скопје

 

Вработување:

1994 - 1996 МИПП Кратер - Скопје

1996 - 2003 Сојуз на возачи на Македонија

2003 - 2005 асистент, Машински факултет - Скопје

2005 -    доцент, Машински факултет - Скопје

 

Научен интерес:

Динамика на моторните возила, Моделирање и симулација на механички системи во виртуелна околина, Напредни меоди на испитување, Методи на автоматизирана обработка на податоците од испитуваната

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top