Гаврилоски Марјан

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 284
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
marjan.gavriloski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1986 – 1991 дипломиран машински инженер, Машински факултет – Скопје

1991 – 1994 магистер по машински науки, Машински факултет – Скопје

1994 - 1999 доктор по технички науки, Машински факултет – Скопје

 

Вработување:

1991-1994 Стручен соработник, Машински факултет-Скопје

1994-2000 Асистент, Машински факултет-Скопје

2000-2004 Доцент, Машински факултет-Скопје

2004-   Вонреден професор, Машински факултет-Скопје

 

Научен интерес:

Над 200 научни трудови, стручни трудови, проекти и експертизи публикувани во земјата и странство. Главен интерес во истражувањето: Заварување, Заварени конструкции, Тенкоѕидни машински конструкции, Носечки конструкции, Машински материјали, Испитување на материјали, Заварени врски и конструкции.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top