Гаврилоски Гаврило

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 265
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
@
Биографија
Биографија: 

Образование:

1959 - 1964 дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје

1972 - 1975 магистер на машински науки, Машински факултет - Скопје

1978 - 1982 доктор по машински науки, Машински факултет-Универзитет во Белград, СРЈугославија


Вработување:

1964 - 1966 Инженер за заварување, "ФАКОМ" - Скопје

1966 - 1968 Управник на техничка подготовка, "ФАКОМ" - Скопје

1969 - 1976 Директор на "ФАКОМ - Производство" - Скопје

1976 - 1981 Директор на "ФАКОМ - Инженеринг" – Скопје

1981 - 1983 Виш предавач, Машински факултет-Скопје

1983 - 1988 Вонреден професор, Машински факултет-Скопје

1989-     Редовен професор, Машински факултет-Скопје

 

Научен интерес:

Кранови и лифтови; Транспортери за континуиран транспорт; Носечки конструкции; Носечки конструкции кај возила, градежните и рударските машини; Носечки конструкции кај земјоделската механизација.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top