Вртаноски Глигорче

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 259
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
gligorche.vrtanoski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1985 - 1991 дипломиран машински инженер, Машински факултет – Скопје

1991 - 1996 магистер на технички, Машински факултет – Скопје

1996 - 2003 доктор по технички науки, Машински факултет – Скопје

 

Вработување:

1992 - 1994   Конструктивно развоен инженер, Макпетрол-Композити-Скопје

1994 - 1995 Раководител на одделот за конструкција и развој, Макпетрол-Композити - Скопје

1995 - 1998 Стручен соработник, Машински факултет - Скопје

1998 - 2004 Асистент, Машински факултет - Скопје

2004 - Доцент, Машински факултет - Скопје

 

Научен интерес:

Композитни материјали, полимерни бетони, Користење на алтернативни материјали (полимерни бетони, композити); Рециклирање на композитни материјали, FEA на носечки структури кај возила и алатни машини изработени од композитни материјали; Интегрирани CAD/CAM/CAE системи, САЕ, Крутостни анализи и точност кај Роботите, Флексибилна автоматизација; CIM системи.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top