Аџиев Тодор

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 290
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
adziev@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Роден на 17.03.1944 во Валандово, Македонија

 

Образование:

1968 Машински факултет, Скопје

1976 магистратура, Машински факултет, Скопје

1988 докторат, Машински факултет, Скопје

 

Вработување:

1977 Предавач, Машински факултет, Скопје 1968 Асистент, Машински факултет, Скопје

1980 Виш предавач, Машински факултет, Скопје

1988 Вонреден професор, Машински факултет, Скопје

1993 Редовен професор, Машински факултет, Скопје

 

 

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top