Арменски Славе

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 219
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
slave.armenski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1969 - 1974 дипломиран машински инженер, Електро-Машински факултет – Скопје, оддел машински, смер-енергетски машини

1977 - 1980 магистер по технички науки, Универзитет во Белград, Машински факултет – Белград, Србија и Црна Гора

1982 - 1987 доктор по технички науки, Машински факултет - Скопје,

 

Вработување:

1975 - 1987 асистент, Машински факултет - Скопје

1987 - 1992 доцент, Машински факултет – Скопје

1992 - 1997 вонреден професор, Машински факултет – Скопје

1997 - 2002 редовен професор, Машински факултет – Скопје

2002 -    редовен професор- доживотен избор

 

Научен интерес:

Термоенергетски постројки, Неконвенционални термоенергетски постројки, Постројки за комбинирано производство на енергија, Неконвенционални извори на енергија, Енергетска ефикасност, Постројки за согорување на цврстиот комунален отпад.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top