Анѓушев Кочо

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 239
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
kocho.angjushev@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Роден на 20.06.1969 г. во Велес

 

Образование:

1992 Дипломиран инженер, Машински факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје Македонија

1995 Магистер по машинство, Машински факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје Македонија

1998 Доктор на техничи науки, Машински факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје Македонија

 

Вработување:

1993-1996 Стручен соработник, Машински факултет, Скопје

1996-1998 Асистент, Машински факултет, Скопје

1998 Доцент, Машински факултет, Скопје

2000 Помошник генерален директор за производство на електрична енергија во ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top