Андоновиќ Владимир

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 268
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
andon@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1965 диплома на Машински факултет во Скопје

1980 магистратура, Машински факултет во Скопје,

1990  докторат, Универзитет Св.Кирил и Методиј, МФ Скопје

 

Вработување:

1966-1980 Воено воздухопловство, главен инженер и управник на работилница за среден ремонт на воздухопловна техника.

1980-1990 Асистент на МФ во Институтот за МКММВ и на Технолошко-Металуршки факултет по предметите: Техничко цртање, Машински елементи 1 и 2, Основи на конструирање,

1990-1995 Доцент на МФ по Преносници за возилата, Основи на конструирање и CAD и група предмети од машински конструкции,

1995-2000 Вонреден професор по предметите Конструирање и CAD, Основи на конструирање и CAD и група предмети од машинските конструкции

Држи предавања по Машински елементи на Машинскиот факултет во Скопје , Технички факултет во Битола и на Технолошко-металуршки факултет во Скопје.

2000  Редовен професор на Машинскиот Факултет во Скопје по предметите Конструирање и CAD, Основи на конструирање и CAD и група предмети од машинските конструкции.

2006  по сила на закон заминува во старосна пензија.

 

Дополнителна ангажираност:

1990 Постдипломски студии на МФ од предметите Конструирање со компјутер, Методско конструирање, Предавања на Технолошко-металуршки факултет во Скопје- машински елементи 1, Предавања на интердисциплинарни студии по заштита на работа - машински елементи, Предавања на Машински факултет во Скопје-машински елементи 1, Предавања на Технички факултет во Битола - Машински елементи и Основи на конструирањето.

2003-2005  Визитинг професор по предметот Конструкција на воздухоплови на Воена академија Генерал Михајло Апостолски, насока авијација.

Член на Тхе Балкан Ассоциатион оф Поњер Трансмиссион.

Член на Извршен одбор на Друштво за Теорија на Машини и механизми на Р.Македонија во состав на Интернатионал Federation for the Theory of Machines and Mechanisms (IFToMM).

Член на International Editorial Board of Journal of the Balkan tribological association.

Научен интерес:

Над 60 научни, стручни трудови и експертизи, публикувани на реномирани научно-стручни симпозиуми од Кина до Финска.(види листа на најважните трудови според изборот на авторот).

Главен интерес во истражувањето е наука за конструирањето, третирање на технички производ како систем , креирање и анализа на ункционална структура на нови производи, примена на компјутер во конструирањето, развој на машински елементи посебно на запченици и запчести преносници.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top