Поважни телефони

Декан 3099-200
Секретар 3099-202
Продекан за финансии 3099-206
Продекан за наука 3099-207
Продекан за настава 3099-208
Тех. секретар 3099-200
Општа служба 3099-203
Архива 3099-204
Дактилобиро 3099-205
Сметководство 3099-201
Студентска служба 3099-210
Сметачки центар 3099-275
Копирница 3099-235
Библиотека

3099-187       3099-188

Портирница 3099-250


Macedonian

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top