Мисија

  • Едуцирање на високостручен кадар од областа на машинството во сите степени на образование, конкурентен и оспособен за самостојна работа со широка основа за понатамошна континуирана надградба со професијата.

 

  • Исто така, нашата мисија го опфаќа и развивањето и спроведувањето на ефикасни облици за доживотно образование, континуирано следење на развојот на науката во светот, работа врз нови научни достигнувања и нивна имплементација во образовниот процес како и негување на развојни истражувања и нивна примена во стопанството и индустријата со цел потпомагање на технолошкиот развој во целина.
  • Етички Кодекс

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top