Уписи 2021

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година - трет уписен рок

КОНЕЧНА ранг листа на кандидати во ВТОР уписен рок во учебната 2021/22 година

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа на кандидати во ВТОР уписен рок во учебната 2021/22 година

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година - втор уписен рок

Документи кои треба да се достават при запишување на примените кандидати за упис во прва година во учебната 2021/2022 година

КОНЕЧНА ранг листа на кандидати во ПРВ уписен рок во учебната 2021/22 година

Одговор на приговори Прв уписен рок 2021-22

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа на кандидати во ПРВ уписен рок во учебната 2021/22 година

ОДЛУКА за доделување на стипендии на студентите запишани во ПРВА година во учебна 2021/22

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top