Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Choose one of the Bachelor’s degree programs: Bachelor of Science in MECHANICAL ENGINEERING (4 years studies) or Bachelor of ENGINEERING (3 years studies).

Become a Master in Mechanical Engineering in full time studies in one of nine postgraduate study programs or in part time studies in six postgraduate study programs, according...

The Doctoral School represents our commitment to high quality education of professionals in the field of engineering with competency in research, development and innovation...

The Faculty of Mechanical Engineering undertakes research activities in the field of Mechanical Engineering and it is a centre for the development of science, scientific thought...

Машински факултет - Скопје

Уписи 2021

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година - трет уписен рок

КОНЕЧНА ранг листа на кандидати во ВТОР уписен рок во учебната 2021/22 година

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа на кандидати во ВТОР уписен рок во учебната 2021/22 година

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година - втор уписен рок

Документи кои треба да се достават при запишување на примените кандидати за упис во прва година во учебната 2021/2022 година

КОНЕЧНА ранг листа на кандидати во ПРВ уписен рок во учебната 2021/22 година

Одговор на приговори Прв уписен рок 2021-22

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа на кандидати во ПРВ уписен рок во учебната 2021/22 година

ОДЛУКА за доделување на стипендии на студентите запишани во ПРВА година во учебна 2021/22

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година

Online предавање на тема „Загадување на воздухот“

Амбасадата на Јапонија во соработка со Машинскиот факултет - Скопје организира online предавање на тема „Загадување на воздухот“. Предавањето е од страна на тројца еминентни експерти од Јапонија кои ќе ги споделат своите искуства. 
Датум: 11.3.2021 (четврток)
Време: 09:30 ч.
Сите заинтересирани треба да се пријават со испраќање на свое име и презиме на следната email адреса: ind@mf.edu.mk
Повеќи информации за настанот на следниот линк: https://www.facebook.com/events/151871563420873
 

КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА

Акцијата треба да се одржи на 24 декември 2020 година од 10:00 до 16:00 часот во просториите на Црвен крст Карпош на ул.Орце Николов број 155в. (во непосредна близина на Центарот за странски јазици)

Дарувањето е потребно да се најави на телефонскиот број 078/251-493 со цел дарителот да добие свој термин, согласно заштитните мерки за спречување на ширењето на коронавирусот КОВИД 19.

 

Pages

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top