ПОКАНА ЗА ПРВ СВЕЧЕН ЧАС

Ги поканувам сите новозапишани студенти во прва година во учебната 2023/2024 година на Машински факултет во Скопје да присуствуваат на првиот свечен час кој ќе се одржи на 02 октомври 2023 година (понеделник) со почеток во 12:30 часот во Амфитеатарот.

Со свеченоста ќе се одбележи почетокот на новата учебна година за новозапишаните студенти на Факултетот.

ДЕКАН

Проф. д-р Златко Петрески, с.р

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top