DA VINCI student magazine

Да Винчи е магазин на студентите при Машински факултет.
Магазинот постои веќе 15 години и преку неговите страници студентите го пренесуваа пулсот на студентскиот живот
пишувајќи текстови на најразлични теми (студентски проблеми, наука, техника, култура, спорт, забава и хумор).

Наскоро ќе се формира нова редакција и од септември очекуваме нови броеви на нашиот Да Винчи...

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top