Иновативни оnline oбуки од областа на Индустрија 4.0

Пријавете се за online-обуките развиени од Smart Learning Factory – Skopje во рамките на Машинскиот факултет – Скопје заедно со партнерите од Шведска, Естонија, Австрија, Хрватска и Босна и Херцеговина.

Темите се:

  • Understanding Lean 4.0 through Smart Poka Yoke,
  • Harnessing the Power of Digital Kanban with RFID Technology,
  • Introduction to Quality Control,
  • Machine Vision for Quality Control,
  • Introduction to Collaborative Robots,
  • Setting up and using Universal Robots driver and MoveIt on ROS 2 Humble Hawksbill and
  • Integrating Universal Robots cobot and a vision system for manufacturing,

Рокот за пријавување е до 10.10.2023 година.

За повеќе детали и формата за пријавување, повелете на следниот линк.

Тимот на SLFS

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top