Конкурс за доделување стипендии ERASMUS+

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар
за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.

Повеќе информации

 

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top