Alumni

Алумни Асоцијацијата при факултетот е формирана 05.02.2009.
Во неа членуваат сите дипломирани студенти на Машинскиот факултет во Скопје.
Денес низ многу земји во светот работат нашите алумни.

Без разлика каде ќе ги однесе кариерата и животниот пат, нашите алумни се секогаш добредојдени на Машинскиот факултет.
Нашата подршка, контакт и соработка со нив е доживотна. Во тој контекст тие се вклучени во работата на факултетот преку присуство на настани, учество во работни групи и подршка на тековните студенти преку советување за нивната кариера и организирање на пракса во компаниите во кои работат.

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top