Процедура за упис на студенти

Текст со објаснување

Дијаграм на тек за упис на студенти

 

Приговор на објавениот преглед на пријавени кандидати за упис во учебната година ОБ 8.2/1

Конкурс за запишување на студенти на прв циклус на студии

Водич за упис на нови студенти на МФС

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top