Erasmus+

Соопштение 07.09.2018

===============================

Информација околу распишаниот: 

КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2018/2019 година    

Потребни документи и дополнителни информации

ВАЖНИ ОГРАНИЧУВАЊА во врска со Договорот за учење/студирање (Learning Agreement) !!!

Со цел ефикасно подготвување на Договорите за учење (Learning Agreement) на кандидатите за мобилност кои во рамки на активниот конкурс за учебната 2018/19 година се пријавуваат за учество во програмата Еразмус+, Клучна акција 1, Индивидуална мобилност на студенти и наставен кадар, а во врска со Вашите прашања во однос на компонентите кои Договорот за учење може да ги содржи, Ве известуваме дека:

  • Студентите кои аплицираат за размена во последен семестар од додипломските студии, во Договорот за учење можат да ги внесат само преостанатите неположени предмети согласно наставната програма. Дипломската работа преставува обврска која студентот во целост мора да ја изработи и реализира на својот матичен факултет.
  • Студентите кои аплицираат за размена на втор циклус студии во Договорите за учење не можат да опфатат истражувачки проекти, односно изработка на магистерска теза, што значи дека при селекцијата ќе бидат земени предвид само кандидати кои на странскиот универзитет ќе слушаат настава и полагаат испити.
  • Иако е пожелно, бројот на внесени кредити во Договорот за учење изнесува максимум 30 кредити, односно прифатливи ќе бидат и апликации со застапени минимум 20 кредити.

Ви благодариме за соработката.

Со почит,

Одделение за меѓународна соработка

================================

 

================================

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ 

ОБЈАВУВА

КОНКУРС ЗА ЛЕТНА СТУДЕНТСКА ПРАКСА/СТАЖИРАЊЕ ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ (KA 103) ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

================================

 

Дообјаснување на пополнување на Договорите за учење (Learning Agreement)

================================

Со цел ефикасно подготвување на Договорите за учење (Learning Agreement) на кандидатите за мобилност кои во рамки на активниот конкурс за учебната 2017/18 година се пријавуваат за учество во програмата Еразмус+, Клучна акција 1, Индивидуална мобилност на студенти и наставен кадар, а во врска со Вашите прашања во однос на компонентите кои Договорот за учење може да ги содржи, Ве известуваме дека:

  • Студентите кои аплицираат за размена во последен семестар од додипломските студии, во Договорот за учење можат да ги внесат само преостанатите неположени предмети согласно наставната програма. Дипломската работа преставува обврска која студентот во целост мора да ја изработи и реализира на својот матичен факултет.
  • Студентите кои аплицираат за размена на втор циклус студии во Договорите за учење не можат да опфатат истражувачки проекти, односно изработка на магистерска теза, што значи дека при селекцијата ќе бидат земени предвид само кандидати кои на странскиот универзитет ќе слушаат настава и полагаат испити.
  • Иако е пожелно, бројот на внесени кредити во Договорот за учење изнесува максимум 30 кредити, односно прифатливи ќе бидат и апликации со застапени минимум 20 кредити.

================================

 
Соопштение 17.08.2017
================================
Распишан е конкурс за аплицирање за мобилност во рамки на Програмата Еразмус+ за летниот семестар 2017/18.
Повеќе информации на
и на
================================
 
 
Соопштение 05.04.2017
================================

Tomas Bata University in Zlín would like to inform you that we are ready to welcome your students in the next academic year. 
Please find enclosed Information Sheet as well as Manual for Exchange Students <attach-iranite file-ovi >

All relevant information regarding exchange study is possible to find online on the following link: http://www.utb.cz/internationa l/exchange-incoming-students

For incoming exchange students the deadlines for applications are as follows:
Winter semester (or whole academic year): 1 June 2017
Summer semester: 1 November 2017

INFORMATION SHEET - EXCHANGE STUDIES 2017/2018

Manual for Exchange Students to Apply for Study/Work Placement at the Tomas Bata University in Zlín

================================

 

Соопштение 21.09.2016

================================
Дообјаснување околу апликациите за мобилност на студенти и наставен кадар преку програмата Еразмус+


За потврда на познавање на странски јазик треба да се достави 

- или валидна странска диплона за познавање на странски јазик (на пр. TOEFEL, Cambridge Certificate ili od  druga  priznaena skola za stranski jazici) 

- или уверение за познавање на странскиот јазик на кој се изведува наставата на универзитетот домаќин. 

Сите дополнителни информации се достапни на веб страната на УКИМ, на е-маил адресите

international@ukim.edu.mkmcenevska@ukim.edu.mk, или на телефонот tel. 3293 210

================================

 

Соопштение 16.08.2016

================================
Конкурс за Мобилност на студенти и наставен кадар во рамки на програмата ERASMUS+ за период 2016/2017г
 

 

Почитувани апликанти,

Имајќи ги предвид претходните искуства и традиции при МФС, при Вашето аплицирање за мобилност преку Програмата Ерасмус +, покрај документите наведени во конкурсот, Вашата апликација треба да ги содржи/исполни следните дополнителни барања: 

1. Апликацијата треба да содржи документ назначен со "Начелна еквиваленција за признавање на предметите“ што сте ги одбрале во Learnig Agreement-от (ЛА) од страна на соодветните предметни наставници одговорни за препознаените еквивалентни предмети при Машинскиот Факултет-Скопје (МФС). Наведениот документ можете да го најдете на веб страната на МФС на следниот линк

http://www.mf.edu.mk/sites/ default/files/files/Nachelna% 20ekvivalencija_Ime_Prezime_ br-ind.pdf

Истиот треба да ги содржи потписите од соодветните предметни наставници одговорни за избраните предмети, и да биде потпишан од Продеканот за настава при МФС и Координаторот за Ерасмус+ при МФС. 

2. Покрај трите примероци (оригинали) од апликацијата наведени во конкурсот, потребно е да доставите една (1) копија (печатена форма) од целосната апликација која ќе остане во Вашето досие на МФС. 

3. На электронската адреса на координаторот за Ерасмус + при МФС, т.е. на ana.lazarevska.mfs@gmail.com, наjдоцна до 10.10.2016 треба да ja доставите комплетната апликациja во электронска форма, т.е. сите документи кои имате намера да ги доставите при апликациjaта да се скенирани (по можност во боja) и испратени на наведената е-маил адреса. 

Последно, но не и помалку важно, напомена дека во последната верзиja на Student Application Form која беше достапна до пред половина час на веб страната на УКИМ, не е ажурирано името на новиот Институционален Координатор за Ерасмус + на УКИМ, т.е. се уште стоеше името на стариот Проректор за меѓународна соработка, Проф. д-р Мери Цветковска, а треба да стои името на новоназначениот Проректор за меѓ.соработка, кој воедно е и новиот Институционален Ерасмус+ Координатор при УКИМ, т.е. 

Проф. м-р Гордана Јосифова Неделковска, проректор за меѓународна соработка

email: G.Josifova@ukim.edu.mk

Ве молам, согласно тоа коригирајте во документот Student Application Form. 

Ако не постапите во согласност со горенаведените дополнителни барања, Вашата апликација ќе се смета за некомплетна. 

 

Со почит, 

Ана Лазаревска 

Координатор за Ерасмус+ при МФС

================================

 

Соопштение 20.01.2015

================================
Почитувани студенти, Еразмус-апликанти, 
 
Подолу прикачената информација се однесува само за студентите кои сакаат да аплицираат за мобилност при Техничкиот универзитет во Виена, Австрија
 

----------------- почеток на соопштението --------------------

Dear Partner, 

enclosed we are sending our new partner information sheet <attachment>. The registration for Erasmus+ 2015/16 will be open from 01.02.2015 to 31.05.2015 (summer semester 01.07.-15.12.).

We especially would like to inform you that nominated students have to submit a proof of language competence according to the main language of instruction. Because we want the exchange students to be aware of the fact that proper language skills are very important to follow lectures and pass exams. The main teaching language at TU Wien is German but there are also courses available in English (offer depends on the study cycle / program). Information on how to find courses held in English: http://www.ai.tuwien.ac.at/international/index.php/incoming-english/courses-in-english-language.html.

So to apply for Erasmus+ exchange 2015/16, students will need a proof of language competence according to the main language of instruction:

 - If students planning to take courses in GERMAN language, a proof of language competence at least level A2 of the CEFR is requested.

Accepted certificates: certificate A2 or higher, secondary education diploma in German, Confirmation of home university. If students taking a German class on level A2 during registration time and don't have a certificate yet, they can upload a confirmation of participation of the course A2.

Please mind that A2 is the basic requirement! Students will need German skills at level B1-B2  to follow lectures and pass exams successfully. We strongly recommend taking one of our German courses if students haven’t reached level B1-B2 until they arrive in Vienna!

- If students planning to take courses in ENGLISH language, a proof of language competence at least level B1 is requested.

Accepted certificates: certificate B1 or higher, secondary education diploma in English, Confirmation of home university.

Students planning to work on bachelor/master thesis: English can only be used as working language with the prior approval of the supervisor at TU Wien.

If students holding a secondary education diploma issued by a German-speaking country (English-speaking country), no separate proof is necessary. 

In case you are not the right contact person, please forward this message to your colleague responsible for outgoing students.

Feel free to contact us for any further information.

Kind regards,
the International Office Team

Vienna University of Technology

================================

 

Соопштение 16.01.2015

================================

Почитувани Студенти и Академски кадар при МФС,

Ве известуваме дека од доделената квота на месеци за студентска академска мобилност во рамките на Еразмус+ за академската 2014/2015, постои можност за распределба на уште 20 месеци, односно околу 4 стипендии за летниот семестар во 2015 година.

Со цел да ја искористиме квотата и преостанатите месеци за мобилност после одобрените продолжувања на мобилноста на веќе избраните и заминати студенти на мобилност на ЕУ универзитетите, ве известуваме за оваа можност за да ја пренесете на заинтересираните студенти од вашиот факултет.

Заинтересираните студенти треба да се вклопат во термините на летните семестри на односните факултети каде аплицираат и да досават доказ (остварена комуникација) за нивно начелно прифаќање од страна на факултетот/универзитетот домаќин.

Документите за аплицирање може да се преземат од интернет-страна на Универзитетот:

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=169&glavno=42

Пријавите треба да се достават до Координаторот за Еразмус+ на МФС, најдоцна до 20 јануари 2015. Условите и критериумите остануваат исти како во Конкурсот за 2014/2015 (во прилог). Бидејќи роковите се кратки и бидејќи документите и досијеата на апликантите треба да се достават истиот ден до Ректоратот, Ви препорачуваме документите да ги поднесете најдоцна до 12ч на 20.01.2015, со што ќе се остави простор за проверка на истите и евентуални корекции.

Од Канцеларијата за Еразмус+ при МФС, а по налог на Одделението за Меѓународна соработка при УКИМ

================================

 

Соопштение 07.05.2014

================================
Почитувани студенти, 
 
Во врска со потребните документи за аплицирање за Еразмус+ мобилноста, откако кје го пополните Learning Agreement-от и откако во консултација со Вашите ментори и/или наставници на соодветната Студиска програма проверите дали избраните предмети на Институцијата домаќин (каде што аплицирате) соодветствуваат на предметите што се слушаат на Машинскиот факултет, потребно е да го пополните и следниот формулар, во кој соодветните професори од одбраните-еквивалентни предмети при Машинскиот факултет ќе потврдат дека, по остварената мобилност, делумно или целосно ќе Ви се признаат остварените кредити на одбраните предмети при Институцијата - домаќин. Нивната согласност се потврдува со нивниот потпис во соодветното поле од формуларот и декларирање колку кредити ќе се признаат, осдносно дали предметот и обврските кон него ќе го/ги признаат делумно или целосно. 
Истиот документ го потпишуваат и Продеканот за настава и факултетскиот Еразмус координатор и тој влегува во досието на студентот-апликант.
 
Без овој формулар за согласност за признавање на кредитите по соодветните предмети од одговорните наставници при МФС, Факултетскиот Еразмус координатор не може да го потпише Learning Agreement-от.
================================
 

Соопштение 23.04.2014

================================

Конкурс за доделување стипендии

Студентите кои имаат валидна странска диплома за познавање странски јазик (TEOFL, Cambridge Certificate и др.) или уверение за познавање на странскиот јазик на кој се изведува наставата од страна на признаена школа за странски јазици, не треба да полагаат контролен испит на ФИлолошкиот факултет или на друга институција.

Еразмус плус (анг. Erasmus+) е новата и носечка програма на Европската комисија фокусирана на образованието, обуката, младите и на спортот.

Во рамки на Машинскиот факултет формирана е Канцеларија на Програмата Erasmus+.

Информациите за распишување на конкурсот за апликации за мобилност на студентите и наставниот кадар се распишуваат и се објавуваат на web-страна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Ќе следат дополнителни информации околу оваа Програма, релевантни за студентите на Машинскиот факултет – Скопје. Во меѓувреме, за подетални информации, Ве молиме да ги погледате следниве корисни линкови, информации и документи во врска со програмата Erasmus+.

 

Ве молиме да ги погледате следниве корисни линкови, информации и документи во врска со програмата Erasmus+.

Web-страницата на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност - НАЕОПМ

FB-страницата на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност

Web-страницата за меѓународна соработка при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и соодветните информации околу процесот на аплицирање и потребните документи

Најнови вести околу програмата Erasmus+ од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност

Често поставувани прашања

Web-страницата на Erasmus+ при Европската комисија

Водич за програмата Erasmus+

 

Inter-institutional Agreement за Програмата Erasmus+ (template)

UNESCO Codes за научните области

================================

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top