Процедура за заверување семестар и пријавување испит

Текст со објаснување

Дијаграм на тек на процедурата за заверување семестар и пријавување испит

 

Работен календар за академска година ОБ 8.2/3

Соопштение за заверка на зимски семестар ОБ 8.6/1

Соопштение за заверка на летен семестар ОБ 8.6/2

Соопштение за начинот на плаќање административни такси ОБ 8.2/11

Изјава за кодови за платена административна такса ОБ 8.6/3 

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top