Упис во прв циклус студии, трет рок во учебната 2017/18

 
Информациите за упис во третиот уписен рок се истите како и во вториот упесен рок.
Уписот се врши на 15.09.2017 (петок), во Студентската служба на МФС, II кат, од 8-15 часот.

 

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top