Решение за прием во прв уписен рок 2017/18

Известување за упис за студентите од Прва год.2017-18

 

Автоматизација и управувачки системи - Државна квота

Енергетика и екологија - Државна квота

Енергетика и екологија - Припадници на безбедносни сили

Индустриски дизајн - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител

Индустриски дизајн - Државна квота

Индустриски дизајн - Националности

Индустриски дизајн - Приватна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител

Индустриски дизајн - Приватна квота

Индустриско инженерство и менаџмент  - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител

Индустриско инженерство и менаџмент  - Државна квота

Материјали, процеси и иновации - Државна квота

Мехатроника - Државна квота

Моторни возила - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител

Моторни возила - Државна квота

Моторни возила - Нерангирани

Моторни возила - Приватна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител

Моторни возила - Приватна квота

Производно инженерство - Државна квота

Термичко инженерство - Државна квота

Транспорт, механизација и логистика - Државна квота

Хидраулично енергетско инженерство - Државна квота

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top