Информација за индекси и студентски легитимации за прва година 2017/18

ИНДЕКСИТЕ И СТУДЕНТСКИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ

ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ СЕ ЗАПИШАТ ВО I год. ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 год.,

ЌЕ СЕ ДОДЕЛУВААТ БЕСПЛАТНО ОД СТРАНА НА

УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ.

ИСТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА СЕ ПОДИГНАТ ВО СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА.

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top