ИЗВЕСТУВАЊЕ за режим на работа со странки на стручната и административна служба на Машински факултет во Скопје

Стручната и административна служба на Машинскиот факултет во Скопје, на 22 јули 2022 година (петок), со студентите и други надворешни странки ќе работи со двоен режим на работа:

 

1. Со физичко присуство во просториите на Факултетот, во времето:

8:00 – 13:00 часот

 

 2. Со примена на средства за електронска комуникација по пат на електронска пошта, во времето:

13:00 – 16:00 часот

 

На следниве електронските адреси:

 

Одделение за студентски прашања,

- studsl@mf.edu.mk

- ivana.aleksovski@mf.edu.mk

 

Одделение за сметководствено работење,

- smetkovodstvo@mf.edu.mk

- radica.vasilevska@mf.edu.mk (јавни набавки)

 

Одделение за правни и општи работи

- violeta.velkovska@mf.edu.mk (архива)

- nenad.aleksic@mf.edu.mk (правна служба)

 

Процесуирањето на барањата поднесени по електронски пат ќе се изврши во понеделник, на 25 јули 2022 година.

 

Деканат на МФС

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top