Анкета за прибирање идеи за подобрување на web страната на МФС

Почитувани,

во насока на одбележување на јубилејот од 60 години студии по машинство и подобрување на нашата видливост, а согласно честите коментари и дискусии од членовите на ННС и студентите, иницираме процес за изработка на нова web-страната на МФС.

Ве молиме со овој едноставен прашалник да ни помогнете да го направиме нашиот сајт што е можно поинформативен и поорганизиран. Со овој прашалник очекуваме да предложите идеи кои мислите дека треба да бидат инкорпорирани во новиот сајт (како на пример предлог за подобра насловна страна, предлог за подобра персонална страна за секој член од наставниот кадар, подобар преглед на стипендиите/праксите што се нудат, подобра секција со слики/видеа и слично).

Најискрено Ви благодариме на сите Ваши коментари и идеи.

Повелете линк до анкетата

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LuWhupzR10mkrdWyOhzhtrRNEdaP5JNJvJRkwYvQyw1UOUpTWFNYMU9CQkZTUkNTT0gwUUNIRkdWMy4u

Со почит,

Деканат на МФС

 

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top